موسسه تند خوانی نصرت

تهران

تندخوانی تهران

کلاسهای نصرت در چهار منطقه شهری تهران قابل برگزاری است

تندخوانی ونک

برگزاری دوره های تندخوانی نصرت در ونک

کلاس تندخوانی در صادقیه

برگزاری دوره های تندخوانی نصرت در میدان صادقیه

کلاس تندخوانی در شریعتی، تجریش

برگزاری دوره های تندخوانی نصرت در میدان تجریش

کلاس خصوصی تندخوانی در منزل

برگزاری دوره های تندخوانی نصرت در منزل

کلاس تندخوانی پاسداران

برگزاری کلاسهای تندخوانی در محله پاسداران

کلاس هفت حوض

کلاسهای موسسه نصرت در میدان هفت حوض برگزار می گرددC 2017 Yad-roye-yar institute