موسسه تند خوانی نصرت

تندخوانی پزشکان

عکس تندخوانی پزشکان

کلاس خصوصی برای پزشکان

برخی کلاسهای تندخوانی نصرت به صورت خصوصی برای پزشکان برگزار می گردد

افرادی که پزشک هستند، عموما به خاطر مشغله ها کاری بسیار نمی توانند به صورت منظم در کلاس تندخوانی شرکت کنند برای این گروه، کلاسهای ویژه طراحی کرده ایم. شما می توانید با دفتر موسسه تماس و در مورد این کلاسها جویا شوید این گروه از دانش پذیران چون سرعت یادگیری بیشتری دارند همچنین دانش پیشین آنها نیز در سطح بالایی می باشد، در کلاسهای تخصصی ما شرکت می کنند

سوالات متداول