موسسه تند خوانی نصرت

تندخوانی درمشاغل

عکس تندخوانی درمشاغل

تندخوانی برای بازیگران

ضرورت تندخوانی برای بازیگران چیست؟

بازیگری یکی از حرفه هایی هست که هم نیازمند استعداد و هم نیازمند تمرین و تجربه است. بازیگران باید با تمرین و پشتکار استعداد بازیگری خود را پرورش دهند. دیالوگ های نقش ها یکی از اساسی ترین عناصر هر نقشی است که بازیگران ملزم به حفظ آنها هستند. ضرورت تندخوانی برای بازیگران در خواندن و حفظ کردن دیالوگ ها نمود پیدا می کند چرا که نحوه به خاطر سپاری دیالوگ ها می تواند در ایفای نقش ها اثرگذار باشد. ضرورت تندخوانی برای بازیگران نه تنها در حفظ دیالوگ ها بلکه در صرفه جویی زمان هم اهمیت پیدا می کند. بازگیران معمولا با حجم زیادی از مشغله ها روبرو هستند و تندخوانی این فرصت را به آنها می دهد که از وقت خود به طور مفید استفاده کنند. زمانی بازیگران می توانند حس هر نقش را به خوبی اجرا کنند که دیالوگ های آن نقش را به طور سازنده به خاطر سپرده باشند. ضرورت تندخوانی برای بازیگران در به یادآوری متن های به خاطر سپرده شده بسیار حایز اهمیت است.

عکس تندخوانی درمشاغل

بازیگران تندخوان

بازیگران تندخوان چه ویژگی هایی دارند؟

یکی از رموز موفقیت در بازیگری داشتن تمرکز است. فردی که در حال ایفای یک نقش است باید چنان در نقش متمرکز شود که بتواند به آسانی رفتار و دیالوگ های آن نقش را اجرا کند. بازیگری که نتوانسته دیالوگ ها رو به خوبی حفظ کند در هنگام اجرا دچار مشکل می شود. بازیگران تندخوان می توانند جز موفق ترین بازیگران باشند. بازیگران تندخوان با آگاهی از تکنیک های تندخوانی در فرصت کمی که دارند می توانند بهترین بهره را بگیرند و دیالوگ ها را به سرعت به خاطر بسپارند. بازگیران تندخوان هنگام اجرای نقش ها لازم نیست انرژی زیادی را صرف یادآوری دیالوگ ها کنند برای همین عمده ی انرژی خود را می توانند صرف حس آن نقش و تمرکز بر آن کنند.

عکس تندخوانی درمشاغل

تندخوانی برای کارمندان بانک

مزایای تندخوانی برای کارمندان بانک

تندخوانی از جمله تکنیک هایی است که برای همه ی افراد جامعه مفید واقع می شود. از جمله مشاغل اجتماعی که تندخوانی برای آنها اثر بخش است کارمندان بانک است. فایده ی تندخوانی برای کارمندان بانک از چند جهت قابل توجه است. کارمندان بانک معمولا با ارباب رجوع های زیادی سروکار دارند و باید برای همه ی آنها وقت بگذارند.کارمندی که با تمرینات اصولی قادر به تندخوانی باشد می تواند سرعت عمل بیشتری داشته باشد و در مدت زمان کوتاه تری به کار ارباب رجوع ها رسیدگی کند. دیگر فایده ی تندخوانی برای کارمندان بانک از جهت کاربرد تندخوانی در حفظ اعداد و ارقام است. کارمندان بانک بیشتر از دیگر افراد جامعه با اعداد سروکار دارند و از این نظر نیازمند دقت زیادی هستند. فایده ی تندخوانی برای کارمندان بانک در افزایش دقت آنها در خواندن ارقام چک ها و مسایل مالی است. تفاوت کارمند بانک تندخوان با سایر کارمندان تمایز کارمند بانک تندخوان با دیگران وجه تمایز کارمند بانک تندخوان با سایر کارمندان چیست؟ افرادی که مراجعه ی زیادی به بانک دارند حتما متوجه تفاوت سرعت عمل در کارمندان بانک شده اند. برخی کارمندان بانک به سرعت و سهولت تقاضای مشتریان را بدون اشتباه راه می اندازند. درحالیکه برخی از کارمندان وقت زیادی را صرف می کنند تا به مشتریان رسیدگی کنند و این موجب کلافگی مشتریان می شود. این یک نمونه از تفاوت کارمند بانک تندخوان با سایر کارمندان است. دیگر تفاوت کارمند بانک تندخوان با سایر کارمندان در برخورد خوب آنان است. کارمندی که تندخوان است از عهده ی مسئولیتش بهتر برمی آید و موجب رضایت مشتریان می شود. این رضایت از جانب خود شخص و از جانب مشتریان موجب اعتماد به نفس کارمندان و تفاوت کارمند بانک تندخوان با سایر کارمندان می شود

عکس تندخوانی درمشاغل

تندخوانی برای معلمان

معلمان موفق تندخوان

معلمان باید کتاب خوان ترین افراد جامعه باشند چرا که آنها مسئول پرورش نسل های آینده ی جامعه هستند. برای همین باید افرادی آگاه و اهل مطالعه باشند. هنر معلمی با تندخوانی می تواند ارزشمندتر شود. معلمان وقت زیادی را باید صرف خواندن کنند تا ذخایر اطلاعاتی گسترده ای داشته باشند. افزایش سرعت و دقت در هنر معلمی با تندخوانی و تکنیک های آن قابل حصول است. هنر معلمی با تندخوانی فوایدی دارد که هم متوجه معلمان و هم متوجه دانش آموزان می شود. دانش آموزانی که معلمان تندخوان دارند تشویق به تندخوانی می شوند. معلمان تندخوان می توانند در فرصتی که در اختیار دارند مطالعات بیشتری داشته باشند و بیشتر به دانش و آگاهی خود بیفزایند.

عکس تندخوانی درمشاغل

ضرورت تندخوانی برای معلمان

تندخوانی برای معلمان چه ضرورتی دارد؟

ضرورت تندخوانی برای معلمان از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. معلمان با خواندن و نوشتن بسیار سر و کار دارند و لازم است تا از تکنیک های تندخوانی آگاهی داشته باشند. برای مثال یکی از ضرورت های تندخوانی برای معلمان بررسی تکالیف دانش آموزان است. معلمی که تندخوان است می تواند به راحتی تکالیف اکثریت دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد. از دیگر موارد ضرورت تندخوانی برای معلمان در تصحیح برگه های امتحانی دانش آموزان است. معلم موظف است تک تک برگه های دانش آموزان را بررسی کرده و جواب سوالات امتحان را بادقت بخواند. اگر معلم تندخوان باشد می تواند در زمان کمتری و با دقت بیشتری جوابهای دانش آموزان را بخواند و نمره گذاری کند.

عکس تندخوانی درمشاغل

تندخوانی برای مترجمین

تندخوانی برای مترجمین چه کاربردی دارد؟

موفق ترین متجرمین کسانی هستند که می توانند خوب بخوانند و بفهمند چرا که مترجمان تا زمانی که نتوانند متن مورد نظر خود را خوب بخوانند نمی توانند خوب و عالی هم آن را ترجمه کنند. کارایی تندخوانی برای مترجمین از این جهت که در ترجمه مطلوب به آنها کمک می کند قابل توجه است. مترجمان با متن های مختلفی سرو کار دارند که ممکن است از نظر روانی و ساختاری باهم متفاوت باشند، اما اگر مترجم تندخوان باشد می تواند هر متنی را هرچند هم دشوار و تخصصی باشد به سهولت و سرعت بخواند و ترجمه کند. کارایی تندخوانی برای مترجمین بیشتر از سایر افراد جامعه است. کارایی تندخوانی برای مترجمین از این لحاظ که موجب افزایش کارایی ترجمه می شود بسیار بالاست

عکس تندخوانی درمشاغل

سرعت ترجمه با تندخوانی

آیا سرعت ترجمه کردن با تندخوانی افزایش می یابد؟

مترجمان برای ترجمه کردن متن ها در وهله ی اول باید خوانندگان ماهری باشند تا بتوانند مترجمان خوبی باشند. سرعت ترجمه با تندخوانی می تواند چندین برابر شود. مترجمی که تندخوان است نسبت به سایر مترجمان سریع تر متوجه متن می شود و می تواند آن را به زبان دیگر ترجمه کند. در صورتی که مترجم به خوبی متوجه مفهوم متن نشود نمی تواند به درستی و روشنی هم آن را ترجمه کند و این امر با سرعت ترجمه با تندخوانی قابل رفع است. افزایش سرعت ترجمه با تندخوانی یک راه حل مطلوب برای مترجمانی است که در خواندن کند هستند و نمی توانند در مدت زمان مطلوبی ترجمه های مورد نظرشان را انجام دهند

عکس تندخوانی درمشاغل

وکیلان کارکشته ی تندخوان!

وکیلان تندخوان چه ویژگی هایی دارند؟

بعضی وکیلان نسبت به بقیه همکاران خود کارکشته ترند. آنها به رموزی را در شغل خود به کار می بندند که سایر وکلا از آنها غافلند. به طور قطع یکی از این رموز استفاده از تکنیک های تندخوانی است. وکیلان کارکشته ی تندخوان می دانند که با وجود حجم زیاد مشغله ها، بهترین راه برای آنها راهی است که در افزایش کارایی زمان اثربخش باشد. تندخوانی یکی از رموزی است که کارایی زمان را بالا می برد. به همین علت است که وکیلان کارکشته ی تندخوان به مراتب متفاوت تر و خبره تر از سایرین عمل می کنند. وکیلان کارکشته ی تندخوان از ارزش زمان آگاهی دارند و برای آن اهمیت قایل می شوند. چرا که زمان از مهم ترین رموز موفقیت است.

عکس تندخوانی درمشاغل

تندخوانی برای مدیران

تندخوانی برای مدیران چه مزایایی دارد؟

مدیران معمولا مشغله ها و فعالیت های زیادی دارند که باید به همه ی آنها رسیدگی کنند و از این جهت زمان برای مدیران اهمیت زیادی دارد. مدیران به طور قطع با خواندن بیگانه نیستند. خواندن نامه های اداری، خواندن قراردادها، خواندن کتابهای مربوط به زمیه ی کاری و... از جمله مواردی است که گویای سرو کار داشتن مدیران با خواندن است. با توجه به جایگاهی که خواندن در شغل مدیران دارد می توان پی به ارجحیت تندخوانی در کار مدیران برد. ارجحیت تندخوانی در کار مدیران از آن روست که زمان را برای آنان ارزشمند می سازد و آنها را قادر می سازد تا با صرف زمان اندک، بیشترین استفاده را از وقت خویش بنمایند. از آنجا که زمان برای مدیران ارزشمند است ارجحیت تندخوانی در کار مدیران که موجب افزایش کارایی زمان است بیشتر قابل درک می باشد.

عکس تندخوانی درمشاغل

نقش تندخوانی در موفقیت مدیران

تندخوانی در موفقیت مدیران چه نقشی دارد؟

مدیریت از مشاغلی است که نیازمند مهارت های چندگانه است. مدیران موفق کسانی هستند که به تمام جنبه های شغلی و حرفه ای خود اهمیت می دهند و برای هرکدام برنامه ریزی دارند. از جمله برنامه های مدیران برنامه ریزی برای زمان است. مدیران موفق از تکنیک های استفاده ی بهینه از زمان بویژه تندخوانی آگاهی دارند. نقش تندخوانی در موفقیت مدیران غیرقابل انکار است. مدیران موفق در جهت افزایش آگاهی خود مطالعه ی زیادی دارند و برای مطالعه ی خود از تکنیک های تندخوانی استفاده می کنند. نقش تندخوانی در موفقیت مدیران به اندازه ای است که موجب تمایز مدیران تندخوان از سایر مدیران می شود. به طور کلی همه ی افرادی که از ارزش زمان آگاهی دارند، تندخوانی را یکی از راه های بهینه سازی زمان می دانند.

عکس تندخوانی درمشاغل

تندخوانی برای اساتید هیأت علمی

کارایی تندخوانی برای اساتید هیأت علمی

اساتید دانشگاه از جمله افراد جامعه هستند که با خواندن و مطالعه ارتباط زیادی دارند. اهمیت تندخوانی برای اساتید هیأت علمی که به طور پیوسته نیازمند پژوهش و مطالعه هستند بسیار واضح است. مشغله های کاری اساتید هیأت علمی آنها را نیازمند استفاده از تکنیک هایی می کند که زمان را برای آنها بهینه سازد. اعضای هیأت علمی دانشگاه ها برای داشتن تدریس خوب در وهله ی اول خود باید دانش و اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند به حدی از تسلط بر مطالب دست پیدا کنند. اهمیت تندخوانی برای اساتید هیأت علمی که مدام باید در حال خواندن و مطالعه باشند بسیار ضروری است. اهمیت تندخوانی برای اساتید هیأت علمی از آن روست که نقش مهمی در افزایش بازده زمانی برای اساتید دارد.

عکس تندخوانی درمشاغل

مزایای تندخوانی برای اساتید هیأت علمی

مزایای تندخوانی برای اساتید هیأت علمی چیست؟

استفاده از تکنیک های تندخوانی مزیت های زیادی دارد و این مزیت ها می تواند به اعضای هیأت علمی در صرفه جویی زمان کمک بسیاری کند. از مزایای تندخوانی برای اساتید هیأت علمی این است که به آنها این امکان را می دهد که سرعت و دقت مطالعه ی خود را بالا ببرند. افزایش سرعت در خواندن موجب استفاده ی بهینه از زمان می شود. به طور کلی مزایای تندخوانی برای اساتید هیأت علمی که عمده ی وقت خود را باید صرف خواندن کنند بسیار زیاد است. وجود مشغله های فراوان نیازمند زمان برنامه ریزی شده است که مزایای تندخوانی برای اساتید هیأت علمی در جهت تنظیم زمان برای اساتید می باشد. از دیگر مزایای تندخوانی برای اساتید هیأت علمی آگاه نمودن آنها از شیوه های صحیح مطالعه است که برای اساتید کاربردهای فراوانی دارد.

عکس تندخوانی درمشاغل

تند خوانی در مشاغل

تندخوانی چگونه می تواند به شما کمک کند؟

مهمترین دلیل یادگیری تندخوانی این است که به شما کمک می کند خیلی بیشتر از آنچه می توانید بخوانید ، بخوانید. ... این توانایی تعامل اجتماعی را افزایش می دهد ، همانطور که یک تندخوان بسیار بیشتر از یک خواننده معمولی می خواند ، از اخبار و دیدگاه ها مطلع است و چیزهای بیشتری برای اضافه کردن به مکالمه دارد.

عکس تندخوانی درمشاغل

تند خوانی برای حرفه ای ها

چرا مهارت های تندخوانی برای حرفه ای ها ضروری است؟

ما از فن آوری های جدید استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کار روزانه ما قابل کنترل است و وقت گیر نیست ، اما هنوز هم خودمان را با کمبود وقت مواجه می کنیم. تندخوانی مهارتی است که به شما امکان می دهد سرعت کلمات در دقیقه را به شدت افزایش دهید و سطح درک خود را بهبود یا حفظ کنید ، چیزی که به شما کمک می کند کار و وقت خود را مدیریت کنید.

عکس تندخوانی درمشاغل

تند خوانی و پیشرفت شغلی

اثر مهارت تندخوانی در زندگی حرفه ای

مهارت های تندخوانی ، مانند از بین بردن زیر صوتی (تمایل به صدا دادن کلمات در سر یا با صدای بلند) ، به شما امکان می دهد اطلاعات جدید را سریعتر از حد متوسط پردازش کنید. یک پیام فوری این است که شما می توانید به لطف توانایی خواندن سریعتر ، از تحولات جدید ، تغییرات و پیشرفت های احتمالی در زمینه خود جلوتر باشید. بنابراین سرعت خواندن به شما امکان می دهد تا هر چقدر رقابت سخت باشد ، لبه خود را حفظ کنید. حوزه حرفه ای بسیار رقابتی است. ما به طور مداوم برای ارتقا ، مقام و حقوق بهتر در برابر یکدیگر رقابت می کنیم. تندخوانی به شما امکان می دهد آگاه و مرتبط باشید ، دو ویژگی اساسی برای حرکت به جلو.

عکس تندخوانی درمشاغل

تند خوانی و اعتماد بنفس

افزایش نفوذ ، اعتماد به نفس و تخصص

مهارت های تندخوانی اجازه می دهد کار شما خودش صحبت کند. شما باید سریعتر از بقیه همکاران و رقبا دانش خود را جمع کنید ، که این باعث افزایش تأثیر شما و تأثیر نظر شما بر دیگران می شود. در نتیجه ، دانستن بیشتر بدان معنی است که شما بصیرت بیشتری پیدا کرده و آماده عمل به دانش خود هستید و تأثیر خود را به عنوان یک متخصص بیشتر می کنید. مردم شروع به جستجوی شما می کنند و نظر شما ارزش واقعی پیدا می کند. تندخوانی باعث می شود که از نظر تخصص ، اقتدار و اعتبار برجسته باشید. افزایش تأثیر و تأثیر بهتر بین فردی باعث می شود که شما بیشتر به توانایی ها و استعدادهای خود باور داشته باشید و این چرخه رشد شخصی و شغلی را بیشتر تقویت کنید.

سوالات متداول