تندخوانی برای کنکور

ایا تندخوانی برای من لازمه؟

من برای کنکور خودم رو اماده میکنم ایا تندخوانی برای من لازمه؟

تندخوانی برای کنکور

فواید تندخوانی برای کنکور چیست؟

تضمین موفقیت با تندخوانی برای کنکور

چگونه موفقیت در کنکور با تندخوانی تضمین می شود؟

نتیجه ی تندخوانی برای کنکور

نتیجه ی تندخوانی برای کنکور چیست؟

زمان مناسب شروع دوره تندخوانی

زمان مناسب برای شروع تندخوانی برای کسانی که ازمونی در پیش دارند

اهمیت تندخوانی برای کنکور

مهم نیست. لازم است

ثبت نام برای تندخوانیو کنکور

روش ثبتنام برای کلاسهای کنکور به چه صورت میباشد

میزان تاثیرگذاری

تا چه میزان رشد خواهم داشت

روش اندازه گیری

چه مقدار تمرین

چقدر تمرین کنم تا بتونم سرعت مطالعه خودم رو افزایش بدم

تندخوانی و کنکور

آیا تندخوانی به من کمک می کنه تا در آزمون کنکورم موفق بشم؟

در کدام مقطع کنکور تندخوانی بروم

کلاس تندخوانی برای کدام مقطع کنکور مناسب است؟C 2020 Yad-roye-yar institute