موسسه تند خوانی نصرت

تخفیف های ویژه

تخفیف خانوادگی

کلاسهای موسسه که برای یک گروه خانوادگی تشکیل میشود، با تخفیف ویژه برگزار میشود

تخفیف دوست تو دوست من

شما میتوانید دوستان خود را معرفی کنید تا از تخفیف ویژه استفاده نمایند

تخفیف دقیقه نود

تخفیف دقیقه نود نیز برای کسانی که از اینکار لذت میبرند قرار داده شده است

تخفیف نفر همراه

شما میتوانید یک نفر را با خود همراه داشته باشید و او از تخفیف تا 70 درصد استفاده میکند

تخفیف دوره قبلی

کسانی که در یک سال گذشته در یکی از کلاسهای تندخوانی یا کلاسهای مرتبط موسسه نصرت شرکت کرده اند

تخفیف دانشگاه

کلاسهای تندخوانی نصرت در دانشگاه های تهران با 80 درصد تخفیف در حال برگزاری و ثبتنام است

تخفیف شهرستانها

در صورتی که گروهی را در شهرستان خود تشکیل دهید هر نفر از 30 درصد تخفیف استفاده میکند

کارت اعتباری

همه دانش جویان دوره های تندخوانی موسسه، میتوانند از آفرها و تخفیفهای ویژه و همچنین هدایای موسسه استفاده نمایند

تخفیف کلاس صبح

کلاسهای صبح از 8ونیم تا 10 دارای تخفیف ویژه میباشد

یک نفر رایگان

یک نفر رایگان هر ماه برای شرکت در کلاس تندخوانیC 2017 Yad-roye-yar institute