موسسه تند خوانی نصرت

اختلال خواندن کودکان

اختلال مطالعه

نحوه برطرف کردن اختلالات مطالعه

کلاس رفع اختلال خواندن

چگونه میتوان اختلال خواندن در کودکان و نوجوانان را برطرف نمود

رده سنی

رده سنی شرکت کنندگان در کلاس رفع اختلال خواندن

هزینه کلاس

هزینه یک دوره شرکت در جلسات رفع اختلال خواندن چقدر است

اختلال خواندن

اختلال خواندن چیست؟

ویژگی های کودکان دارای اختلال خواندن

ویژگی های کودکان دارای اختلال خواندن دارن چیست؟

عوامل ایجاد اختلال خواندن

عوامل ایجاد اختلال خواندن

ویژگی های کودکان دارای اختلال خواندن

ویژگی های کودکان دارای اختلال خواندن در چیست؟

اختلال خواندن و تندخوانی

انجام تمرینات تندخوانی برای رفع اختلال خواندن موثر استC 2020 Yad-roye-yar institute