موسسه تند خوانی نصرت

چهار اصل مهم برای پیش مطالعه

قبل از خواندن یک کتاب سعی کنید این فنون ساده را رعایت کنید، با رعایت این اصول حتما بازدهی بیشتری خواهید داشت

یک. سازمان بندی ابتدایی

یک. سازمان بندی ابتدایی

پیش از مطالعه کتاب به طور کامل، به کشف قسمت های اصلی کتاب که بر اساس آن، مطالب کتاب سازمان یافته اند و همچنین به کشف اندیشه های مهم کتاب بپردازید. این کار، مستلزم اندیشیدن یا بر روی کاغذ آوردن یک جمله کامل درباره عنوان و مقدمه و خلاصه هر فصل کتاب است؛ به صورتی که این جمله، مبیّن مفهوم اصلی آن فصل باشد.

دو. تعیین هدف مطالعه

دو. تعیین هدف مطالعه

معین کنید که هدف شما از مطالعه کتاب چیست. آیا برای کسب یک برداشت کلی، کتاب را می خوانید یا به دنبال جزئیات هم هستید؟ برای امتحان مطالعه می کنید یا برای رفع نیازهای شغلی یا برای سرگرمی؟ با مشخص کردن هدف مطالعه خود، بهتر می توانید روش مناسب مطالعه را انتخاب کنید. اگر برای کسب اطلاعات کامل و جامع، کتاب را می خوانید، سرعت شما باید کمتر از موقعی باشد که به دنبال کسب یک دید کلی از کتاب هستید. اگر منظورتان یک آشنایی سطحی با کتاب است، استفاده از روش خواندن اجمالی، مناسب ترین روش است.

سه.  برآورد دشواری مطلب و زمان مطالعه

سه. برآورد دشواری مطلب و زمان مطالعه

مقدار زمانی را که برای مطالعه کتاب در اختیار دارید و میزان دشواری کتاب را تخمین بزنید. اگر در نظر دارید که از خواندن اجمالی پا فراتر نهید، در بودجه بندی زمان خود دقت کنید. یک تخمین واقع بینانه از زمانی که در اختیار دارید، با توجه به هدف شما از مطالعه کتاب و میزان دشواری مطالب، شما را در طرح یک برنامه مناسب و کنترل صحیح روش مطالعه، کمک می کند.

 چهار. طرح سؤال

چهار. طرح سؤال

حال که درباره کتاب یا یک فصل، اطلاعاتی به دست آوردید، معین کنید که چه اطلاعاتی کم دارید. آیا باید به مطالعه ادامه دهید؟ اگر جواب این سؤال مثبت است، انتظار دارید از یک خواندن عمیق، چه چیزی عایدتان شود؟ چگونه مؤلف از مقدمه، به نتیجه رسیده است؟ مراحل اساسی کتاب، چه هستند؟ آیا این مراحل، به طور منطقی به هم مربوط می باشند و هدف مؤلف چیست؟ آیا مطالب کتاب، با آن چه که شما قبلاً درباره موضوع می دانستید، موافقت یا مغایرت دارد؟

منبع

منبع

. برگرفته از کتاب روشهای یادگیری و مطالعه نوشته دکتر علی اکبر سیف صفحات 90-93