موسسه تند خوانی نصرت

تفاوت میان تصویر خوانی و سریع خوانی چیست؟

تصویر خوانی توسط Paul R. Scheele راه اندازی شده و شامل 5 مرحله ی: آمادگی، پیش خوانی، تصویر خوانی، پس خوانی و فعال سازی می باشد. سریع خوانی توسط Jan Cisek و Susan Norman راه اندازی شده است، و سیستمی انعطاف پذیر سریع خوانی بر اساس37 تکنیک سریع خوانی و تصویر خوانی می باشد.
مقد.مه

مقد.مه

متن انگلیسی

متن انگلیسی

ایمان،  کلید موفقیت است

ایمان، کلید موفقیت است

تصویر خوانی به هیچ وجه مثل خواندن معمولی نیست. Paul Scheele می گوید که تمامی این گام ها مکمل هم هستند، برای فریب دادن ذهن خودآگاه که تصور کند چیزی را خوانده است. تصویر خوانی یعنی کسب اطلاعات به صورت نیمه هشیار و با سرعتی فوق طبیعی. اگر تصویر خوان ماهری باشید، باید بدانید که گام های دیگر اصلا به اندازه ی گام تصویر خوانی مهم نیستند. اما تصویر خوانی فرآیندی نیمه هشیار است. و ذهن نیمه هشیار هر چند قدرتمند و پر مایه استف اما بسیار مانند بچه هاست و تقلید می کند و در برابر تلقینات آسیب پذیر است. شما ذهن نیمه هشیار خود را قانع می کنید که مطالعه کرده اید، و تمام مطالبی که تصویر خوانی کرده اید را درک کرده و فهمیده اید، و سپس با معجزاتی که ذهن نیمه هشیارتان برایتان انجام می دهد، شگفت زده خواهید شد. در مقابل اگر اجازه دهید که منطق ذهن هشیارتان پیروز شود و بگویید" من یه سری صفحه هارو جا انداختم، همه چیزی که می دونم چنتا کلمه از مرحله ی قبلیه"، ذهن نیمه هشیارتان اطاعت کرده و فراموش می کند که شما تمام اطلاعات کتاب را کسب کرده اید! تصدیق های لازم برای تصویر خوانی را جدی بگیرید، آن ها مهمترین قسمت ها هستند.

تصویر خوانی فقط برای باهوش ها نیست

تصویر خوانی فقط برای باهوش ها نیست

قبل از شروع هدف داشته باشید

قبل از شروع هدف داشته باشید

موضوعات مشابه
سیزده ویژگی کسانی که میخواهند تندخوان شوند سیزده ویژگی کسانی که میخواهند تندخوان شوند
سه روش برای مرور مطالب سه روش برای مرور مطالب
سه روش برای افزایش سرعت یادگیری مطالب گوناگون سه روش برای افزایش سرعت یادگیری مطالب گوناگون
چهار روش برای یادگیری و حفظ مطالب سخت و پیچیده چهار روش برای یادگیری و حفظ مطالب سخت و پیچیده
چهار اصل مهم برای پیش مطالعه چهار اصل مهم برای پیش مطالعه
شرایط استفاده از مقالات شرایط استفاده از مقالات
تفاوت میان تصویر خوانی و سریع خوانی چیست؟ تفاوت میان تصویر خوانی و سریع خوانی چیست؟
پانزده 15 راهکار برای مطاله ی بیشتر در سال 2018 پانزده 15 راهکار برای مطاله ی بیشتر در سال 2018
تندخوانی تندخوانی

همین امروز در یک جلسه رایگان آشنایی با تندخوانی شرکت کنید

نشانی: میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی،
ابتدای فرصت شیرازی پلاک 36 طبقه دوم

02166495480
02166931683
02166567089

اشتراک گذاری در Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest TumblrC 2017 Yad-roye-yar institute