موسسه تند خوانی نصرت


کلاسهای پیشنهادی تندخوانی

قدم بعدی ... ظرفیت شهریه گروه سنی عنوان کلاس کد کلاس
انتخاب ساعت کلاس وثبت نام اطلاعات بیشتر چهار نفر 530 هزار تومان تمام سنین کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز A2+
انتخاب ساعت کلاس وثبت نام اطلاعات بیشتر 1-2 نفر 270 هزار تومان تا12 سال تندخوانی و روانخوانی دانش اموزان B2

لیست برخی دیگر از کلاسهای موسسه
هزینه ها زمان فعالیت روش ثبت نام تماس باما نشانی نظر دانش پذیران ما