موسسه تند خوانی نصرت

خلاصه نموداری کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

دانلود رایگان خلاصه نموداری حقوق

تعداد مواد و تبصره: 233

فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل دوم - در اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی ‌
فصل سوم - در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی ‌
فصل چهارم - در تهیه و ترویج سکه قلب ‌
فصل پنجم - جعل و تزویر ‌
فصل ششم - در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی ‌
فصل هفتم - در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین ‌
فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل ‌
فصل نهم - در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ‌
فصل دهم - در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ‌
فصل یازدهم - در ارتشاء و ربا و کلاهبرداری ‌
فصل دوازدهم - در امتناع از انجام وظایف قانونی ‌
فصل سیزدهم - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ‌
فصل چهاردهم - در تمرد نسبت به مأمورین دولت ‌
فصل پانزدهم - در هتک حرمت اشخاصی ‌
فصل شانزدهم - در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ‌
فصل هفدهم - در جرایم علیه اشخاص و اطفال ‌
فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ‌
فصل بیستم - در قسم و شهادت دروغ و افشاء سر ‌
فصل بیست و یکم - در سرقت و ربودن مال غیر ‌
فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه ‌
فصل بیست و سوم - ورشکستگی ‌
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت ‌
فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ‌
فصل بیست و ششم - در هتک حرمت منازل و املاک غیر ‌
فصل بیست و هفتم - در افتراء و توهین و هتک حرمت ‌
فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی ‌
فصل بیست و نهم - در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ‌C 2020 Yad-roye-yar institute