موسسه تند خوانی نصرت

انتخاب ساعت کلاس

شما هر هفته یک جلسه کلاس دارید و انتخاب روز و ساعت کلاس با شماست

راهنمایی: برای مشاهده گروه های قابل ثبت نام، روی ساعت کلاس مورد نظر کلیک کنید تا لیست گروه هایی که می توانید در آنها ثبت نام کنید را مشاهده نمایید

انتخاب ساعت کلاس با شماست ولی بعد از ثبت نام قطعی و شروع کلاس امکان جابجایی ساعت کلاس وجود ندارد


ساعت آخر ساعت سوم ساعت دوم ساعت صبح روزهای
18-20 17-19 16-18 10-12 شنبه ها
18-20 17-19 16-18 10-12 یک شنبه ها
18-20 17-19 16-18 10-12 دوشنبه ها
18-20 17-19 16-18 10-12 سه شنبه ها
18-20 17-19 16-18 10-12 چهارشنبه ها
18-20 17-19 16-18 10-12 پنج شنبه هاC 2017 Yad-roye-yar institute