موسسه تند خوانی نصرت

انتخاب ساده تر
قدم بعدی ... موضوع اصلی ظرفیت شهریه زمان کل تعداد جلسات گروه سنی عنوان کلاس کد کلاس
A
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی، حفظ و تمرکز 1 نفر 690 هزار تومان 04:30 5 جلسه تمام سنین کلاس خصوصی تندخوانی A
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی 2 نفر 660 هزار تومان 6:30 4 جلسه تمام سنین کلاس خصوصی تندخوانی A+
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی چهار نفر 530 هزار تومان 4:30 5 جلسه تمام سنین کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز A2+
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی تاده نفر 390 هزار تومان 6:30 4 جلسه تمام سنین کلاس گروهی تندخوانی A5
B
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی آزاد نفر 78 هزار تومان 02:00:00 2 جلسه تمام سنین درست خوانی B+
ثبت نام اطلاعات بیشتر تند نویسی 1 نفر 165 هزار تومان یک ساعت 4 جلسه دانش آموزان اول تا چهارم ابتدایی تندنویسی دانش آموزان ابتدایی B1
ثبت نام اطلاعات بیشتر روانخوانی و تندخوانی 1-2 نفر 270 هزار تومان 01:50 4 جلسه تا12 سال تندخوانی و روانخوانی دانش اموزان B2
C
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی 20 نفر 390 هزار تومان 4:40 4 جلسه تمام سنین دوره تقویت حافظه C1
D
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی 2 نفر 240 هزار تومان 2:00 2 جلسه بزرگسالانی که وقت تمرین در منزل ندارند روش مطالعه + روش حفظ D1
ثبت نام اطلاعات بیشتر تند فهمیدن 1 نفر 110 هزار تومان 1:10 1 جلسه دانش آموز و دانشجو روش آماده شدن برای آزمون D2
F
ثبت نام اطلاعات بیشتر اشنایی با تندخوانی آزاد نفر هزار تومان 00:45 1 جلسه +15 تندخوانی چرا و چگونه F1
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی 80 نفر 70 هزار تومان 3:00 3 جلسه تمام سنین ویژه تابستان 96 F2
G
ثبت نام اطلاعات بیشتر خلاصه نویسی و نت برداری 20 نفر 160 هزار تومان 2:00 2 جلسه دانش اموزان و دانشجویان کلاس خلاصه نویسی حرفه ای G
H
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی و تندنویسی - نفر هزار تومان 6 2 جلسه کارمندان ادارات دولتی تندخوانی و تندنویسی H1
L
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی 2 نفر 110 هزار تومان 01:00 1 جلسه تمام سنین تندیادگیری زبان L
M
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی - نفر 95 هزار تومان 6 8 جلسه کسانی که به کار با اینترنت و صفحات وب اشنایی دارند تندخوانی آنلاین/ مکاتبه ای/ مجازی M1
P
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندیادگیری 6 نفر 990 هزار تومان 6:00 4 جلسه تمام سنین تندخوانی به روش فوتوریدینگ P1
ثبت نام اطلاعات بیشتر تندخوانی 4نفر نفر 550 هزار تومان 1 1 جلسه بزرگسالان عکس خوانی چیست و چگونه کار میکند P2