موسسه تندخوانی نصرت

لیست کلاس های تندخوانی

لطفا کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کلاس تندخوانی

دوره کامل تندخوانی


5 جلسه - 2 نفر
9,300,000 تومان

کلاس تندخوانی خصوصی


6 جلسه - 1 نفر
29,000,000 تومان

کلاس تندخوانی اتمی


24 جلسه - 1 نفر
13,500,000 تومان

دانش آموزان مقطع ابتدایی

کلاس روانخوانی و تندخوانی


4 جلسه - 1 نفر
3,900,000 تومان

کلاس تندنویسی


4 جلسه - 1 نفر
3,900,000 تومان

کلاس مجازی

تندخوانی مجازی(وبسایت)


8 جلسه - 1 نفر
430,000 تومان

کلاس تندخوانی تصویری/آنلاین


14 جلسه - 4 نفر
490,000 تومان