موسسه تند خوانی نصرت

مقایسه کلاسهای تندخوانی کلاس تندخوانی

کد گروه
نام کلاس
موضوع اصلی کلاس
عنوان کلاس
استاد اول
تعداد جلسات
زمان هر جلسه
زمان کل جلسات کلاسها
طول دوره
شهریه دوره
تمرین روزانه در منزل
جمع کل تمرین در منزل
گروه دانش پذیران
تخفیف
ظرفیت
هزینه جانبی
سرفصلها
محل کلاس
هدف دوره
مزیت شرکت در دوره
A1
کلاس تندخوانی خصوصی
تندخوانی، حفظ و تمرکز
کلاس خصوصی تندخوانی
استاد جهان پور
6
01:00
05:30
40
0
روزی یک ساعت و نیم
46
کلاس تندخوانی
ندارد
1
ندارد
تندخوانی، روش حفظ، روش تمرکز، روش خلاصه نویسی، روش برنامه ریزی، روش مطالعه، روش فهمیدن سریعتر
دفتر مرکزی انقلاب
رسیدن به سرعت دوبرابر، یافتن روشی برای حفظ، تمرکز، خلاصه نویسی، روش مطالعه
انتخاب زمان کلاس با شماست. تغییر زمان کلاس امکان پذیر است. استاد بر مشکلات فردی دانشپذیر تمرکز بیشتری دارد. تدریس تندخوانی زمان کمتری از شما میگیرد. اطلاعات کاربردی تری ارایه میشود.
A44
کلاس تندخوانی دانش آموزی
تندخوانی
استاد جهان پور
4
50
4:00:00
35
530000
روزی سه تا بیست دقیقه
55 ساعت
کلاس تندخوانی
5
ندارد
تندخوانی، روش خلاصه نویسی، روش حفظ
دفتر مرکزی انقلاب، تجریش، صادقیه، تهرانپارس، شهرک غرب، پاسداران
تندخوانی، حفظ و تمرکز
مختصر و مفید برای دانش آموزان
AE
کلاس تندخوانی + کلاس تندیادگیری زبان
تندخوانی و تندیادگیری زبان
دوره تندخوانی+ دوره تندیادگیری زبان
استاد جهان پور
7
01:00:00
07:00:00
60
1270000
روزانه یک ساعت و نیم
60
کلاس تندخوانی
2
ندارد
تندخوانی، روش حفظ، روش تمرکز، روش خلاصه نویسی، روش برنامه ریزی، روش مطالعه، روش فهمیدن سریعتر + تندیادگیری زبان
دفتر مرکزی انقلاب، تجریش، صادقیه، تهرانپارس، شهرک غرب و مراکز شهرستانها
سرعت دو برابر در مطالعه، فهمیدن، حفظ کردن، تمرکز، خلاصه نویسی، روش مطالعه، برنامه ریزی + بررسی روشهایی برای یادگیری زبان در شش ماه
یک دوره بررسی روشهای یادگیری زبانC 2020 Yad-roye-yar institute