موسسه تند خوانی نصرت

مقایسه کلاسهای تندخوانی غیر حضوری

کد گروه
نام کلاس
موضوع اصلی کلاس
عنوان کلاس
استاد اول
تعداد جلسات
زمان هر جلسه
زمان کل جلسات کلاسها
طول دوره
شهریه دوره
تمرین روزانه در منزل
جمع کل تمرین در منزل
گروه دانش پذیران
تخفیف
ظرفیت
هزینه جانبی
سرفصلها
محل کلاس
هدف دوره
مزیت شرکت در دوره
M1
تندخوانی مجازی(مکاتبه ای)
تندخوانی
تندخوانی آنلاین/ مکاتبه ای/ مجازی
دکتر نوید جهان پور
8
15 دقیقه
6
30
320
روزی ده دقیقه
45 ساعت
غیر حضوری
ندارد
1
پرینت صفحات تمرین
تندخوانی، روش حفظ و روش مطالعه
درمنزل
تندخوانی
مشاوره تلفنی رایگان. نیم ساعتC 2017 Yad-roye-yar institute