موسسه تند خوانی نصرت

مقایسه کلاسهای تندخوانی تهران و شهرستانها، دوره فوق برنامه

کد گروه
نام کلاس
موضوع اصلی کلاس
عنوان کلاس
استاد اول
تعداد جلسات
زمان هر جلسه
زمان کل جلسات کلاسها
طول دوره
شهریه دوره
تمرین روزانه در منزل
جمع کل تمرین در منزل
گروه دانش پذیران
تخفیف
ظرفیت
هزینه جانبی
سرفصلها
محل کلاس
هدف دوره
مزیت شرکت در دوره
A7+
کلاس تندخوانی فشرده
تندخوانی
تندخوانی فشرده
استاد جهان پور
3
01:30:00
4:30:00
40
390000
روزی یک ساعت و نیم
60
تهران و شهرستانها، دوره فوق برنامه
ندارد
4-8
ندارد
تندخوانی، روش خلاصه نویسی، روش برنامه ریزی، روش مطالعه، روش فهمیدن سریعتر
دفتر مرکزی انقلاب
تندخوانی، روش صحیح مطالعه
یادگیری در کوتاه مدت
U2
کلاس تندخوانی خصوصی در منزل
تندخوانی
استاد جهان پور
6
یک ساعت
شش ساعت
60
4500000
روزی سه تا بیست دقیقه
نود ساعت
تهران و شهرستانها، دوره فوق برنامه
تا سه
ندارد
تندخوانی، روش حفظ، روش تمرکز، روش خلاصه نویسی، روش برنامه ریزی، روش مطالعه، روش فهمیدن سریعتر
در منزل برای خانواده
تندخوانی، حرفظ، تمرکز، خلاصه نویسی، روش حفظ، روش مطالعه، برنامه ریزی، روش فهمیدن، روش یادگیری زبان سریعتر
تندخوانی را در منزل به همراه خانواده خود فرا بگیریدC 2020 Yad-roye-yar institute