موسسه تند خوانی نصرت

درباره کلاس گروهی آنلاین

مشخصات کلاس گروهی آنلاین

ظرفیت نفر
طول دوره 45 روز
تعداد جلسات جلسه مجموعا 05:00:00
تمرین در منزل روزی ده دقیقه دقیقه جمعا دقیقه
هدف دوره تندخوانی، حفظ و تمرکز روز
شهریه 990000 هزار تومان

توضیحات بیشتر درمورد کلاس گروهی آنلاین

مزایای کلاس گروهی آنلاین نفره با شهریه 990000 هزار تومان

این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید

تخفیفهای درنظر گرفته شده برای کلاس گروهی آنلاین

ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماس

بازگشت به صفحه قبل لیست کلاسها