موسسه تند خوانی نصرت

درباره وبینار برنامه ریزی

مشخصات وبینار برنامه ریزی

ظرفیت آزاد نفر
طول دوره 7 روز
تعداد جلسات 2 جلسه مجموعا 01:00:00
تمرین در منزل تمام روز دقیقه جمعا 10دقیقه
هدف دوره برنامه ای بریزیم که عملی باشه روز
شهریه 150000 هزار تومان

توضیحات بیشتر درمورد وبینار برنامه ریزی

مزایای وبینار برنامه ریزی آزاد نفره با شهریه 150000 هزار تومان

این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید

تخفیفهای درنظر گرفته شده برای وبینار برنامه ریزی

لیست گروه های در حال ثبت نام

روز کلاس ساعت شروع محل کلاس تاریخ جلسه اول انتخاب
ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماس

بازگشت به صفحه قبل لیست کلاسها