موسسه تند خوانی نصرت

تندخوانی مجازی

M1 کد کلاس

مزیت کلاس مجازی
برای 8 جلسه تعریف شده مطالب به صورت چندرسانه ای است تمرینات را منظم زیر نظر استاد انجام می دهید از نحوه انجام تمارین برای استاد فیلم ارسال می کنید موضوع اصلی تندخوانی و روش مطالعه است هزینه 145 هزار تومان می باشد

مزایا و تخفیف های تندخوانی مجازی(مکاتبه ای) 1 نفره با شهریه 145 هزار تومان

تندخوانی را در منزل خود بیاموزید
این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید
ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماس

بازگشت به صفحه قبل انتخاب ساعت کلاسC 2017 Yad-roye-yar institute