موسسه تند خوانی نصرت

درباره تندخوانی مجازی(وبسایت)

مشخصات تندخوانی مجازی(وبسایت)

ظرفیت 1 نفر
طول دوره 30 روز
تعداد جلسات 8 جلسه مجموعا 6
تمرین در منزل روزی ده دقیقه دقیقه جمعا 45 ساعتدقیقه
هدف دوره تندخوانی روز
شهریه 430000 هزار تومان

توضیحات بیشتر درمورد تندخوانی مجازی(وبسایت)

مزیت کلاس مجازی
برای 8 جلسه تعریف شده مطالب به صورت چندرسانه ای است تمرینات را منظم زیر نظر استاد انجام می دهید از نحوه انجام تمارین برای استاد فیلم ارسال می کنید موضوع اصلی تندخوانی و روش مطالعه است هزینه 320 هزار تومان می باشد

مزایای تندخوانی مجازی(وبسایت) 1 نفره با شهریه 430000 هزار تومان

تندخوانی را در منزل خود بیاموزید
این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید

تخفیفهای درنظر گرفته شده برای تندخوانی مجازی(وبسایت)

ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماس

بازگشت به صفحه قبل لیست کلاسها