موسسه تندخوانی نصرت

لیست کلاس های تندخوانی

مشخصات تندخوانی مجازی(وبسایت)

ظرفیت 1 نفر
در طول دوره 30 روز
تعداد جلسات 8 جلسه به طور کلی 6
در خانه تمرین کنید روزی ده دقیقه دقیقه 45 ساعتدقیقه
هدف دوره تندخوانی روز
هزینه 430000 تومان

جزئیات بیشتر در مورد تندخوانی مجازی(وبسایت)

جزئیات بیشتر در مورد  تندخوانی مجازی(وبسایت) مزیت کلاس مجازی
برای 8 جلسه تعریف شده مطالب به صورت چندرسانه ای است تمرینات را منظم زیر نظر استاد انجام می دهید از نحوه انجام تمارین برای استاد فیلم ارسال می کنید موضوع اصلی تندخوانی و روش مطالعه است هزینه 320 هزار تومان می باشد

تخفیف برای تندخوانی مجازی(وبسایت)

فواید تندخوانی مجازی(وبسایت)

تندخوانی را در منزل خود بیاموزید
در صورتی که در مورد این کلاس سوالی دارید، اینجا بنویسید. در اولین فرصت با شما تماس خواهیم داشت